Abek Bt

Környezetirányítási rendszer - ISO 14001

KIR - ISO 14001

A környezetirányítási rendszereket röviden KIR-nek emlegetjük. A KIR előírásait az MSZ EN ISO 14001:1997 általános szabvány tartalmazza, amely egyaránt alkalmazható a gyártó, a szolgáltató, és a kereskedelmi jellegű cégekre. Célszerűen alakítható a legkisebb vállalkozástól kezdve a legnagyobb multinacionális cégek igényeinek megfelelően.

ISO 14001 (KIR) a gyakorlatban

Gyakorlatilag a rendszer kiépítése során részletesen és közösen felmérjük, hogy milyen szennyeződések, milyen formában kerülnek, vagy kerülhetnek ki a cég tevékenységéből következően a környezetbe.

Környezeti tényező: Egy szervezet tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.

Környezeti hatás: Bármely változás a környezetben / akár kedvező, akár kedvezőtlen / amely teljes egészében, vagy részlegesen egy szervezet tevékenységéből, termékeiből, vagy szolgáltatásaiból ered.

A felmérés során a környezeti tényezők által okozott káros környezeti hatások / környezetszennyezés / megelőzésére, csökkentésére, vagy szabályozott szinten tartására dolgozunk ki módszereket, vagy eljárásokat. A lehetőségek száma nagy, hiszen a módszerek lényege lehet visszaforgatástól, a kezelésen, a folyamatmódosításon, a szabályozáson, az erőforrások hatékonyabb felhasználásán keresztül a helyettesítő anyagok használatáig sokféle.

Természetesen a KIR rendszer csak azokra a környezeti hatásokra vonatkozik, amelyeket a cég ellenőrizni tud, és amelyekre várhatóan hatást tud gyakorolni.

A KIR rendszert a minőségirányítási rendszerre kell építeni, azzal együtt kell kezelni / már a kiépítés során /, mert MIR rendszer már eleve kezeli azokat a folyamatokat is, / valamilyen szinten / melyek a KIR rendszer lényegét adja. Célszerű a szabályzásokat is összeépíteni, így kevesebb és összefüggőbb a dokumentáció, mintha külön lennének a rendszerek kézikönyvei és eljárásai.

ISO 14001 (KIR) referenciáink:

Cégnév
Helység
Év
Tevékenység
Városgazdálkodási Kft Zalaegerszeg 1999 Hulladékszállítás, kertészet, mélyépítés, parkoló üzemeltetés, temetkezés
Zaladepó Kft Zalaegerszeg 2002 Hulladékgyűjtés, deponálás
Tömösváry József Debrecen 2003 Kártevőirtás
Közút Kft Marcali 2004 Útépítés
Petró Kertészeti Vállalkozás Budapest 2004 Kertészet, fasor
TOP-COP ZRT Budapest 2005 Vagyonvédelem ISO 14001
Danubiusbeton Marcali Marcali 2006 Beton keverés ISO 9001 ISO 14001
Borella BT Izsák 2006 Fém feldolgozás, forgácsolás ISO 14001